Hiển thị 1-3 của 3 kết quả.
  • Hỏi về việc đăng ký QSDĐ

    Khoản 10 năm trước Tôi có mua 01 thửa đất từ những người trước đó nhưng không có QSDĐ, nay tôi muốn làm lại QSDĐ c...

    Người hỏi: lê văn đệ

  • Hỏi về việc đăng ký QSDĐ

    Khoản 10 năm trước Tôi có mua 01 thửa đất từ những người trước đó nhưng không có QSDĐ, nay tôi muốn làm lại QSDĐ c...

    Người hỏi: lê văn đệ

Đặt câu hỏi